UNICODE AKSARA NUSANTARA

Ing andhap punika sapérangan aksara - aksara Nusantara ingkang sampun mlebet lan cumawis unicodenipun, aksara - aksara kasebat ing antawisipun :Ngaturaken agunging panuwun katur wonten ngarsanipun parampara, para winasis ingkang sampun andadosaken aksara Jawa mlebet wonten ing UNICODE :

  1. Hadi Waratama 
  2. Ki Sudarto H.S. (Ki Demang Sokowaten)
  3. Bagiono Djokosumbogo
  4. Sutadi Purnadipura
  5. Donny Harimurti
  6. Michael Everson

Satemah aksara Jawa resmi mlebet ing UNICODE wiwit surya kaping 1 Oktober 2009, kanthi slot UNICODE A980 - A9DF.

Wondéné upami ngresakaken undhuh aksara Jawa, duka punika ingkang ANSI punapadéné UNICODE Mangga Katuran Klik Tautan ing andhap punika :

https://aksaradinusantara.com/


Aksara Bali

Mapan ing U+1B00 - U+1B7F

Aksara Batak

Mapan ing U+1BC0 - U+1BFF

Aksara Bugis

Mapan ing U+1A00 - U+1AIF

Aksara Jawa

Mapan ing U+A980 - U+A9DF

Aksara Rejang

Mapan ing U+A930 - U+A95F

Aksara Sunda

Mapan ing U+1B80 - U+BBF

© ꧇꧑꧙꧕꧒꧇ꦗꦺ꧈ꦮꦶꦤ꧀ꦢꦸꦱꦔꦫ꧈ꦱꦼꦠꦾꦲꦩꦿꦶꦃꦥꦿꦱꦗ꧈ꦌꦱ꧀ ꦌꦱ꧀꧈
Powered by Webnode
Create your website for free!