UNDHUHAN

Sumangga ingkang ngresakaken undhuh sapérangan prekawis ingkang wonten sambetipun kaliyan basa Jawa.

ꦧꦸꦏꦸꦧꦠꦶꦏ꧀ꦗꦺꦴꦒ꧀ꦗ

ꦧꦧ꧀ꦕꦺꦴꦫꦺꦏ꧀ꦧꦠꦶꦏ꧀ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦤ꧀

TOJFL JAWA

Test Of Javanese as a Foreign Language

E-MODUL  

Sigil + + pokoke

NITRO PRO 9 32bit

password : kapadema.com

Keyboard Jawa Latin Jangkep

Kanggé ngedalaken seratan [è,ê,lan é] lsp.

Keyboard Jawi Pegon

Kanggé ngetik aksara Arab Pegon Jawa

Mardi Kawi Android

Sapala tentang Mardi Kawi

E - Pub Materi Busana Jawa

Materi kelas XI Semester Gasal

E-Pub Reader

Program Pembaca E-Pub

© ꧇꧑꧙꧕꧒꧇ꦗꦺ꧈ꦮꦶꦤ꧀ꦢꦸꦱꦔꦫ꧈ꦱꦼꦠꦾꦲꦩꦿꦶꦃꦥꦿꦱꦗ꧈ꦌꦱ꧀ ꦌꦱ꧀꧈
Powered by Webnode
Create your website for free!